Objednejte si geodetické práce:

+420 220 517 838

geodeti Praha

Práce v Katastru nemovitostí

 • Zjištění geodetických podkladů pro měřické práce v katastru, zaměření stávajícího stavu lokality a identických bodů pro zakreslení navrhované změny (případně identifikace vytyčované hranice), zpracování naměřených hodnot

 • Vyznačení navrhované změny v terénu (případně vytyčení hranic), stabilizace hraničních znaků, předání vyznačené hranice odběrateli

 • Vyhotovení geometrického plánu ( případně též vytyčovacího náčrtu) a příslušné dokumentace dle vyhlášky č. 26/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • Ověření dokumentace oprávněným geodetem, předání dokumentace na příslušný katastrální úřad, zajištění ověření geometrického plánu katastrálním úřadem

 • Tvorba a revize bodových polí (PPBP)

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

 • Vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranic (případně souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků)

 • Originály geometrického plánu v počtu paré dle přání odběratele

 • V terénu jasně označené vlastnické hranice

Seznam vybraných významných zakázek dle historie:

 • NKP Státní zámek Opočno – Zámecká budova, město Opočno, Královéhradecký kraj
  Vytyčení obvodu části hranic Národní kulturní památky – realizace: 2012

 • Rodinné domy Žehuň, obec Žehuň, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel území určeného k výstavbě areálu RD – realizace: 2011 – 2012

 • Obytná zóna Veleň, ul. Hlavní, obec Veleň, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace: 2011 – 2012

 • Obytná zóna Nupaky – Jih, I – IV. etapa – bytové a rodinné domy, obec Nupaky, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace: 2006 – 2012

 • Obytná čtvrť Horní Počernice, ul. Markupova a Dandova, Praha 9 – Horní Počernice
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace: 2005 – 2011

 • Obytná zóna Čakovice, ul. Oderská, Ke Stadionu, Rýnská, Praha 9 – Čakovice
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace: 2007 – 2011

 • Areál klášterního okrsku NKP – Hospital Kuks, obec Kuks, Královéhradecký kraj
  Vytyčení PK parcel v rozsahu okrsku Národní kulturní památky – realizace: 2010

 • Městský úřad Říčany, město Říčany, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů města – realizace: 1996 – 2010

 • Rodinné domy Hradištko, obec Hradištko, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2010

 • Vodovodní a kanalizační řády Strašín, obec Strašín, Středočeský kraj
  Vyhotovení GP pro vyznačení věcných břemen vedení inženýrských sítí – realizace: 2010

 • Bytový areál Kejřův Mlýn, ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
  Vytyčování hranic obvodu vlastnictví, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace 2005 – 2009

 • Rodinné domy Pacov, ul. Nad Bahnivkou, obec Pacov, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2008 – 2009

 • Logistický park R6 Logistik Park Jeneč, obec Jeneč, Středočeský kraj
  Vytyčování hranic, vyhotovení geometrického plánu – realizace: 2007 – 2009

 • Region Vlašim, Pozemkový úřad Benešov, Středočeský kraj
  Vytyčování hranic, vyhotovování geometrických plánů – realizace: 2009

 • Bytový areál Byty Jesenice, ul. Budějovická, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2008

 • Veřejné komunikace Hlavního města Prahy, Praha 10 – Hostivař
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 2008

 • Horoměřice, obec Horoměřice, Středočeský kraj
  Vytyčování PK parcel jednoho vlastníka – realizace: 2008

 • Rodinné domy Kunice, obec Kunice, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2008

 • Rodinné domy Štverákova, ul. Štverákova, Praha 9 – Horní Počernice
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace: 2007 – 2008

 • Rodinné domy Dolínek, ul. Šípková, město Odolená Voda, Středočeský kraj
  ytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu, GP staveb – realizace: 2006 – 2007

 • Litovice, obec Hostivice, Středočeský kraj
  Vytyčení hranic obvodu vlastnictví, realizace: 2006

 • Areál Zahrádkářského svazu Záběhlice, ul. U Záběhlického zámku, Praha 10 – Záběhlice
  Vytyčení a rozdělení parcel, vyhotovení GP – realizace: 2005

 • Rodinné domy Březí, obec Březí, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, vytyčení hranic obvodu vlastnictví investora – realizace: 2004 – 2005

 • Rodinné domy Tachlovice, ul. Severní, Na Padesátce, Krátká. Obec Tachlovice, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2004 – 2005

 • Rodinné domy Strašín, ul. Pampelišková, Babická, Tulipánová, obec Strašín, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2004 – 2005

 • Plynofikace obce Všenory, obec Všenory, Středočeský kraj
  Vyhotovení GP pro vyznačení věcných břemen vedení inženýrských sítí – realizace: 2003 – 2004

 • Tovární areál fa. 1. Budovatelská, obec Zápy, Středočeský kraj
  Vytyčení hranic obvodu vlastnictví – realizace: 2004

 • Rodinné domy Statenice, ul. Pod Hájem, obec Statenice, Středočeský kraj
  Vytyčení hranic obvodu vlastnictví, parcelace pro výstavbu, realizace: 2004

 • Rodinné domy Bubovice, ul. U Lesíka, Rovná, Střední, Hlavní, Loděnická, Ke Kapli, Středoč. kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2001 – 2002

 • Rodinné domy Chýně, lokalita Háje a Kamenice, ul. Ke Skále, obec Chýně, Středočeský kraj
  Vytyčení PK parcel, parcelace pro výstavbu – realizace: 2000 – 2001

 • Veřejné komunikace Bratřínov, obec Bratřínov, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 2000

 • Tovární areál fa. TOS Čelákovice, ul. Tovární, město Čelákovice, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1994 – 2000

 • Tovární areál fa. Knauf Praha, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1999

 • Skládka TKO Hejdof, město Čáslav, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1998

 • Průmyslová zóna Domeco, ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
  Vytyčení hranic obvodu vlastnictví, parcelace pro výstavbu, realizace: 1998

 • Tovární areál fa. Tesla Přemyšlení, ul. U Továrny, obec Zdiby – Přemyšlení, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1998

 • Objekty v majetku LBD Praha 3, Praha 3 – Žižkov
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1997

 • Bodové pole Zlonice, katastrální území Zlonice, K.P. Slaný, Středočeský kraj
  Vybudování a určení bodů PBPP – realizace: 1995 – 1996

 • Region Mníšek pod Brdy, Pozemkový úřad Praha – západ, Středočeský kraj
  Vytyčování hranic, vyhotovování geometrických plánů – realizace: 1995

 • Průmyslová zóna Prior, ul. U Prioru, Praha 6 – Ruzyně
  Vytyčení hranic obvodu vlastnictví – projekt výstavby průmyslové zóny – realizace: 1995

 • Obytná zóna – Lokalita Samohelka, město Zdice, Středočeský kraj
  Vytyčování hranic, parcelace pro výstavbu – realizace: 1995

 • Tovární areál fa. Interiér Říčany, ul. Černokostelecká, město Říčany, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1993 – 1995

 • Retenční nádrž areálu fa. Interiér Říčany, ul. Pod Bahnivkou, město Říčany, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1993 – 1995

 • Státní statek Chotilsko, obec Chotilsko, Středočeský kraj
  Vypořádání majetkoprávních vztahů – realizace: 1993

Podívejte se na nabízení práce v oblasti inženýrské geodézie.