Objednejte si geodetické práce:

+420 220 517 838

geodeti Praha

Polohopisné a výškopisné plány

 • zjištění geodetických podkladů pro měřické práce, zaměření polohopisu a výškopisu lokality v požadovaném rozsahu včetně připojení na systémy S – JTSK a Bpv
 • zjištění průběhu inženýrských sítí u příslušných správců
 • vyhledání a zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí (v případě, že jsou u příslušného správce vedena pouze v grafické formě nebo jen evidována)
 • zjištění průběhu hranic dotčených pozemků v katastru nemovitostí
 • zpracování výkresové dokumentace v požadovaném měřítku (1:200, 1:500, atd.)

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

 • výkresy ve formátu DWG v příslušném vztažném měřítku
 • technická zpráva o zaměření
 • výkresová dokumentace v požadovaném počtu paré ověřená oprávněným geodetem
 • CD nosič obsahující celou dokumentaci (formáty DWG, PDF)

Seznam vybraných významných zakázek dle historie:

 • Výzkumný areál – Geofyzikální ústav AVČR, ul. Boční II, Praha 4 – Záběhlice
  Základní plán závodu – realizace: 2012

 • Rodinné domy Hostouň, obec Hostouň, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2012

 • Areál Kompostárna Třebotov, obec Třebotov, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt přestavby stávajícího areálu kompostárny – realizace: 2012

 • Základní škola Benešov, ul.Dukelská, město Benešov, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby sportovního zázemí ZŠ – realizace: 2012

 • Areál zámeckého okrsku NKP – SZ Opočno, město Opočno, Královéhradecký kraj
  Základní plán areálu – realizace: 2011

 • Středověký důlní revír – Lokalita Měchenice – štola „Peklo“, obec Měchenice, Středočeský kraj
  Účelová mapa, profily terénem, dokumentace štoly „Peklo“ – realizace: 2011

 • Tovární areál fa. Aritma Vokovice, ul. Vokovická, Lužná, Praha 6 – Vokovice
  Základní plán závodu – realizace: 2011

 • Obytná zóna Nupaky – Jih, IV. etapa – rodinné domy, obec Nupaky, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 2011

 • Rodinné domy Žehuň, obec Žehuň, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2011

 • Bytový areál Kejřův park, ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
  Účelové mapy – projekt výstavby bytového areálu – realizace: 2011

 • Areál zámku SZ Ratibořice, Panský hostinec, obec Ratibořice, Královéhradecký kraj
  Základní plán areálu – realizace: 2010

 • Středověký důlní revír – Lokalita Klínec – štola „V Pekle“, obec Klínec, Středočeský kraj
  Účelová mapa, profily terénem, dokumentace štoly „V Pekle“ – realizace: 2010

 • Rodinné domy Hradištko, obec Hradištko, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2010

 • Obytné skupiny Hloubětínské vinice, ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
  Účelové mapy – projekt výstavby bytového areálu – I. – VI. etapa – realizace: 2007 – 2010

 • Areál klášterního okrsku NKP – Hospital Kuks, obec Kuks, Královéhradecký kraj
  Základní plán areálu I. – II. etapa – realizace: 2009 – 2010

 • Bytový areál K Červenému vrchu, ul. Evropská, K Červenému vrchu, Praha 6 – Vokovice
  Základní plán areálu – realizace: 2009

 • Tovární areál fa. Hans Wolf s.r.o., obec Horní Řasnice, Frýdlant, Liberecký kraj
  Základní plán závodu – realizace: 2009

 • Bytový areál Kejřův mlýn, ul. K Náhonu, Praha 9 – Hloubětín
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení stavby – I. – VI. etapa – realizace: 2005 – 2009

 • Činžovní dům Dukelských hrdinů č. p. 407/26, ul. Dukelských hrdinů, Praha 7 – Holešovice
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby zájmového objektu – realizace: 2009

 • Mateřská škola Roztoky, ul. Spěšného, město Roztoky, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby MŠ – realizace: 2009

 • Technologický park Horní Lada, ul. Průmyslová, Objízdná, Nedokončená, Praha 14 – Kyje
  Účelové mapy – projekt výstavby TP – I. – IV. etapa – realizace: 2008 – 2011

 • Areál Masarykovo nádraží, ul. Hybernská, Havlíčkova, Na Florenci, Praha 1 – Nové Město
  Základní plán závodu I. – III. etapa – realizace: 2008 – 2010

 • Areál „Kramářova vila“ (Úřad vlády ČR), ul. Gogolova 1, č. p. 212, Praha 1 – Hradčany
  Základní plán areálu – realizace: 2008

 • Areál „Strakova akademie“ (Úřad vlády ČR), nábř. Edvarda Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana
  Základní plán areálu – realizace: 2008

 • Požární stanice Praha – Čimice, ul. K mlýnu a Čimická, Praha 8 – Čimice
  Účelová mapa – projekt výstavby stanice Hasičského záchranného sboru ČR – realizace: 2008

 • Administrativní objekt Štětkova, ul. Štětkova, Praha 4 – Nusle
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce AO – realizace: 2008

 • Základní škola Šantrochova, ul. Šantrochova, Praha 6 – Břevnov
  Účelová mapa – projekt výstavby sportovního zázemí ZŠ – realizace: 2008

 • Obytná zóna Čína, ul. Kolbenova, Praha 9 – Hloubětín
  Účelová mapa – projekt části výstavby OZ – realizace: 2008

 • Rodinné domy Kolovraty, ul. Měsíčková, Praha 10 – Kolovraty
  Účelová mapa – projekt části výstavby RD – realizace: 2008

 • Bytový areál Byty Jesenice, ul. Budějovická, obec Jesenice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby bytového areálu – realizace: 2008

 • Obytná zóna Čakovice, ul. Šircova, Schoellerova, Praha 9 – Čakovice
  Účelová mapa – projekt části výstavby OZ – realizace: 2008

 • Areál „Křižovnický statek“, ul. 5. Květa, Za Mlýnem, Za Parkem, m. Dobřichovice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby bývalého Křižovnického statku – realizace: 2008

 • Technická mapa města Hostivice, město Hostivice, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2007 – 2009

 • Rodinné domy Černošice, ul. Lipová, Javorová, V Habřinách, město Černošice, Středoč. kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2007 – 2008

 • Bytový dům Kurta Konráda, ul. Kurta Konráda, Praha 9 – Libeň
  Účelová mapa – projekt výstavby OZ – realizace: 2007 – 2008

 • Archeologická památka – Hradiště „Tříkřížový vrch“, Ústecký kraj
  Základní plán areálu archeologické památky – realizace: 2007

 • Tovární areál fa. Branický pivovar, ul. Údolní, Praha 4 – Braník
  Základní plán závodu – realizace: 2007

 • Archeologická památka – Hradiště „Závist“, Středočeský kraj
  Základní plán části areálu archeologické památky – realizace: 2007

 • Administrativní objekt Na Míčánkách č. p. 1497/2, ul. Na Míčankách, Praha 10 – Vršovice
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby zájmového objektu – realizace: 2007

 • Administrativní objekt City Court, ul. Hvězdova, Pujmanové, Praha 4 – Krč
  Účelová mapa – projekt výstavby AO – realizace: 2007

 • Vilový objekt U Teplárny č. p. 1180/5, ul. U Teplárny, Praha 5 – Košíře
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby zájmového objektu – realizace: 2007

 • Bytový dům Beroun, ul. Na Máchovně, město Beroun, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby BD – realizace: 2007

 • Archeologická památka – Pohřebiště Jinonice, Praha 5 – Jinonice
  Digitalizace a vytvoření účelových map archeologických pohřebišť – realizace: 2007

 • Obytná zóna Slaný – Kvíc, ul. Aloise Jiráska, Smečenská, město Slaný, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby OZ – realizace: 2007

 • Bytové domy Újezd n/Lesy, ul. Rápošovská, Domanovická, Donínská, Praha 9 – Újezd nad Lesy
  Účelová mapa – projekt výstavby BD – realizace: 2007

 • Administrativní objekt Služeb, ul. Služeb, Praha 10 – Malešice
  Účelová mapa – projekt výstavby AO – realizace: 2007

 • Skládka inertních odpadů Říčany město Říčany, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt provedení sanace IO – realizace: 2007

 • Bytový dům Půlkruhová, ul. Půlkruhová, Praha 6 – Vokovice
  Účelová mapa – skutečné provedení výstavby BD – realizace: 2007

 • Logistický park R6 Logistik Park Jeneč, obec Jeneč, Středočeský kraj
  Účelová mapa – stav zájmového území před započetím stavby LP – realizace: 2007

 • Opravárenský a skladový areál fa. České přístavy, obec Předboj, Středočeský kraj
  Základní plán závodu – realizace: 2007

 • Rodinné domy Tehovec, ul. K Nemocnici, obec Tehovec, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2007

 • Městský park Perníkářka, ul. Pražákovská, Zvonická, Praha 6 – Dejvice
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení nového využití území – realizace: 2006 – 2009

 • Obytná zóna Dolní Chabry, ul. Kobyliská, Ústecká, Dopraváků, K Ládví, Praha 8 – Dolní Chabry
  Účelová mapa – projekt výstavby OZ – realizace: 2006 – 2008

 • Tovární areál fa. Praga a Technometra, ul. Pražská, Strašnická, U Průseku, Praha 10 – Hostivař
  Základní plán závodu I. – II. etapa – realizace: 2006 – 2008

 • Obytná zóna Čakovice, ul. Oderská, Ke Stadionu, Rýnská, Praha 9 – Čakovice
  Účelová mapa – projekt výstavby OZ – realizace: 2006 – 2007

 • Rodinné domy Pacov, ul. Nad Bahnivkou, obec Pacov, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2006 – 2007

 • Rodinné domy Kunice, obec Kunice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2006 – 2007

 • Kanalizace Motol, ul. Nad Motolskou nemocnicí, Šafránecká, Roentgenova, Praha 5 – Motol
  Účelová mapa – projekt výstavby trasy liniové stavby – realizace: 2006 – 2007

 • Horní Počernice – sanace skládky inertních odpadů Beránka I., II., Praha 9 – Horní Počernice
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky IO – realizace: 2006 – 2007

 • Hotel NN Radlická, ul. Radlická, Praha 5 – Smíchov
  Účelová mapa – projekt výstavby hotelového komplexu – realizace: 2006

 • Dálnice D3 – Nová Hospoda – Mezno, vodní nádrž Mitrovice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby vodní nádrže – realizace: 2006

 • Rodinné domy Smrková, ul. Smrková, Praha 9 – Hloubětín
  *Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2006

 • BD Na Santince, nám. Na Santince, Praha 6 – Dejvice
  Účelová mapa – projekt výstavby BD – realizace: 2006

 • VÚSS Radošov, vodárenské zařízení, Karlovarský kraj
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce vodárenské sítě – realizace: 2006

 • Hřbitov Dolní Počernice, Praha 9 – Dolní Počernice
  Účelová mapa – evidenční plán hřbitova – realizace: 2006

 • Prodejna a servis motocyklů Suzuki, ul. Plzeňská, Drahoňovského, Praha 5 – Řepy
  Účelová mapa – projekt výstavby a skutečné provedení areálu – realizace: 2006

 • Tovární areál fa. Beneš a Lát – slévárna a strojírna, obec Hole u Průhonic, Středočeský kraj
  Účelová mapa – část továrního areálu – projekt nového dopravního spojení – realizace: 2006

 • Bytové domy River Lofts, ul. Varhulíkové, Praha 7 – Holešovice
  Účelová mapa – projekt výstavby BD – realizace: 2006

 • Skládka TKO a NO Lověšice – fa. Papírny Větřní, obec Lověšice, Jihočeský kraj
  Supervisní měření jednotlivých etap skládkování – realizace: 2005 – 2011

 • Technická mapa obce Březí, obec Březí, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2005 – 2006, 2009

 • Skládka TKO Nasavrky, město Nasavrky, Pardubický kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 2005 – 2006

 • Bytový soubor Fialka, ul. Politických vězňů, město Říčany, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt výstavby BD – realizace: 2005 – 2006

 • Rodinné domy Hostivice, ul. Kaštanová, město Hostivice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby RD – realizace: 2005 – 2006

 • Rodinné domy Štverákova, ul. Štverákova, Praha 9 – Horní Počernice
  Účelová mapa – projekt a skutečné provedení zástavby RD – realizace: 2005 – 2006, 2008 – 2009

 • Dětská hřiště Praha 6, ul. Na Haunspalce, José Martího, Chittussiho, Praha 6 – Dejvice, Vokovice
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení rekonstrukcí dětských hřišť – realizace: 2005

 • Rodinné domy Bořanovice, obec Bořanovice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 2005

 • Tunel Blanka – Trojský most – severní předmostí, ul. Povltavská, Praha 8 – Troja
  Účelová mapa – projekt dopr. řešení severního předmostí Trojského mostu – realizace: 2005

 • Bytové domy Dalejské výhledy – Smíchovská, ul. Smíchovská, Praha 13 – Stodůlky
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu BD – realizace: 2005

 • Kanalizace města Přeštice, město Přeštice, Plzeňský kraj
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce kanalizačních řádů – uliční čáry – realizace: 2005

 • Rodinné domy Strašín, ul. Pampelišková, Babická, Tulipánová, obec Strašín, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt výstavby a skutečné provedení areálu RD – realizace: 2004 – 2005

 • Skládka vápenných kalů I. a II. fa. Chemopetrol Litvínov – sanace, Růžodol, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky NO – realizace: 2004

 • Technická mapa města Říčany, město Říčany, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2004 – 2009

 • Technická mapa obce Ondřejov, obec Ondřejov, Středočeský kraj
  Technická mapa obce – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2004 – 2009

 • Technická mapa obce Turkovice, obec Turkovice, Středočeský kraj
  Technická mapa obce – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2004 – 2006

 • Technická mapa obce Třemblat, Obec Třemblat, Středočeský kraj
  Technická mapa obce – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2004 – 2006

 • Rodinné domy Dolínek, ul. Šípková, město Odolená Voda, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 2004 – 2006

 • JDMP – katastrální území Jinonice, Praha 5 – Jinonice
  Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Jinonice – realizace: 2004 – 2005

 • Obytná zóna Nupaky – Jih, I – III. etapa – bytové a rodinné domy, obec Nupaky, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD a BD – realizace: 2004

 • BD Lovčenská, ul. Lovčenská, Praha 5 – Košíře
  Účelová mapa – projekt výstavby BD – realizace: 2004

 • Vodovodní a kanalizační přivaděč – Strašín – Radošovice, město Říčany, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby liniové stavby – realizace: 2004

 • Technická mapa obce Voděrádky, obec Voděrádky, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 2004

 • Retenční nádrž Černý Most, ul. Anderleho, Pospíchalova, Praha 9 – Černý Most
  Účelová mapa – projekt revitalizace vodní nádrže – realizace: 2004

 • Supervize využitelnosti území, ul. Ke Smíchovu, Nefritová, Granátová, Praha 5 – Slivenec
  Účelová mapa – projekt využitelnosti území k zástavbě RD – realizace: 2004

 • Tovární areál fa. Švábky, ul. Švábky, Praha 8 – Libeň
  Základní plán závodu – realizace: 2003

 • Tovární areál fa. Ligmet, obec Lazsko, Středočeský kraj
  Základní plán závodu – realizace: 2003

 • Vodovodní řád obec Loděnice – obec Bubovice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby trasy liniové stavby – realizace: 2003

 • Postoloprty – sesuv, město Postoloprty, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt sanace sesuvu svahu železniční tratě ČD – realizace: 2003

 • Rodinné domy Statenice, ul. Pod Hájem, obec Statenice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt výstavby a skutečné provedení areálu RD – realizace: 2003

 • Supervize využitelnosti území, Logistický areál Hořelice – Rudná, obec Rudná, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt využitelnosti areálu – realizace: 2003

 • Průmyslová zóna Středokluky, obec Středokluky, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby průmyslového areálu fa. Hörmann – realizace: 2003

 • Rodinné domy Tachlovice, ul. Severní, Na Padesátce, Krátká. Obec Tachlovice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt výstavby a skutečné provedení areálu RD – realizace: 2002 – 2005

 • Skládka nebezpečných odpadů fa. Chemopetrolu Litvínov, obec Růžodol, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky NO – I. – VI. etapa – realizace: 2002 – 2003

 • Archeologická památka – Hradiště „Boudy“, obec Boudy, Jihočeský kraj
  Základní plán areálu archeologické památky – realizace: 2002

 • Tovární areál fa. Lihovar Kralupy, ul. Nádražní, město Kralupy n/Vltavou, Středočeský kraj
  Základní plán závodu – realizace: 2002

 • Rodinné domy Na Vysoké, ul. Březinova, Arbesova, Říčanská, město Říčany, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 2001 – 2002

 • Rodinné domy Bubovice, ul. U Lesíka, Rovná, Střední, Hlavní, Loděnická, Ke Kapli, Středoč. kraj
  Účelová mapa – projekt a skutečné zaměření areálu výstavby areálu RD – realizace: 2002

 • Prodejní centrum IKEA – Černý Most, ul. Chlumecká, Praha 9 – Černý Most
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu PC – realizace: 2001 – 2002

 • Prodejní centrum Skanska – Černý Most, ul. Chlumecká, Praha 9 – Černý Most
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu PC – realizace: 2001

 • Prodejní centrum Skanska – Čestlice, obec Čestlice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu PC – realizace: 2001

 • JDMP – katastrální území Holyně, Praha 5 – Slivenec
  Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Holyně – realizace: 2001

 • JDMP – katastrální území Malá Chuchle, Praha 5 – Velká Chuchle
  Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Malá Chuchle – realizace: 2001

 • JDMP – katastrální území Řeporyje, Praha 5 – Řeporyje
  Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Řeporyje – realizace: 2001

 • Obchodní zóna Nymburk, ul. Poděbradská, město Nymburk, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt na výstavbu hypermarketu Albert – realizace: 2001

 • Areál fa. S Art Real, ul. Sodomkova, Praha 10 – Hostivař
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení rekonstrukce areálu – realizace: 2001

 • Skládka TKO Markvartice, obec Markvartice – Česká Kamenice, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt a skutečné provedení sanace skládky TKO – realizace: 2001

 • Obchodní zóna Vernéřov A5, obec Vernéřov, Klášterec nad Ohří, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt na výstavbu areálu fa. Donaldson Torit BV – realizace: 2001

 • Dopravní spojení Zličín, ul. Na Radosti, Řevnická, Praha 5 – Zličín
  Účelová mapa – projekt na nové dopravní řešení – realizace: 2001

 • Skládka inertních odpadů fa. Interiér Říčany, město Říčany, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky IO – realizace: 2001

 • Dětská hřiště Praha 2, ul. Na Hrobci, Korunní, Praha 2 – Nové Město, Vinohrady
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení rekonstrukcí dětských hřišť – realizace: 2001

 • Obchodní areál spol. Stavo Artikel, ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu – realizace: 2001

 • Obytný soubor Chýně, lokalita Háje a Kamenice, ul. Ke Skále, obec Chýně, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt výstavby areálu RD a BD – realizace: 2000 – 2003

 • Skládka TKO Sojovice, obec Sojovice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 2000 – 2002

 • Kalová nádrž Rýzmburk, Úpravna vody vodní nádrže Švihov, obec Rýzmburk, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt a skutečné provedení sanace břehových čar – realizace: 2000 – 2002

 • JDMP – katastrální území Lysolaje, Praha 6 – Lysolaje
  Jednotná Digitální Mapa Prahy – k.ú. Lysolaje – realizace: 2000 – 2001

 • Rodinné domy Mezouň, obec Mezouň, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 2000

 • Archeologická památka – Hrad Mydlovar, obec Kostomlaty nad Labem, Středočeský kraj
  Základní plán areálu archeologické památky – realizace: 2000

 • Administrativní centrum Skanska Budějovická alej, ul. Antala Staška, Praha 4 – Krč
  Účelová mapa – projekt výstavby AC – realizace: 2000

 • Skládka TKO Mšené – lázně, obec Mšené – lázně, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky TKO – realizace: 2000

 • Městský park Ch.G. Masarykové, ul. Na Valech. Badeniho, Chotkova, Praha 1 – Hradčany
  Účelová mapa – projekt regenerace parkových ploch – realizace: 2000

 • Trasa metra A, stanice Dejvická, ul. Evropská, Studentská, Šolínova, Dejvické náměstí, Praha 6
  Účelová mapa – projekt nového dopravního řešení – realizace: 2000

 • Skládka TKO Radešín, obec Radešín Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky TKO – realizace: 2000

 • Podniková skládka fa. Letov, sanace skládky, ul. Toužimská, Praha 9 – Letňany
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO – realizace: 1999 – 2001

 • Administrativní centrum fa. Skanska, ul. Líbalova, Chilská, Hviezdoslava, Praha 11 – Chodov
  Účelová mapa – projekt AC – realizace: 1999 – 2000

 • Archeologická památka – Mohylová pole Kostomlaty, obec Kostomlaty pod Řípem, Ústecký kraj
  Základní plán areálu archeologické památky – realizace: 1999

 • Tovární areál fa. Škoda Bolevec – hlavní závod, ul. Orlík, město Plzeň, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1999

 • Tovární areál fa. Škoda Doudlebce – hlavní závod, město Plzeň, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1999

 • Tovární areál fa. Škoda Rokycany – hlavní závod, město Rokycany, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1999

 • Tovární areál fa. Škoda Ejpovice – hlavní závod, obec Ejpovice, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1999

 • Rodinné domy Thomayerova, ul. Thomayerova, město Říčany, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 1999

 • Nákupní centrum Stodůlky, ul. Nárožní, Praha 5 – Stodůlky
  Účelová mapa – projekt NC – realizace: 1999

 • Vodovodní řády Hostavice, Praha 9 – Hostavice
  Povrchové znaky vodárenských sítí Městské části Praha – Hostavice – realizace: 1999

 • Skládka TKO Horky, obec Vrchovany – Horky, Liberecký kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 1998 – 2000

 • Skládka TKO Činov, obec Činov, Karlovarský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 1998, 2000

 • Skládka TKO Nýřany, město Nýřany, Plzeňský kraj
  Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – I. – III. etapa – realizace: 1998 – 1999

 • Skládka TKO Hejdof, město Čáslav, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 1998 – 1999

 • Rodinné domy Za klášterem, město Kadaň, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 1998

 • Rodinné domy Světlá Hora, obec Světlá Hora, Moravskoslezský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 1998

 • Skládka nebezpečných odpadů fa. Fosfa Poštorná, město Poštorná, Jihomoravský kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky NO – realizace: 1998

 • Multikino Cinema City Galaxie, ul. Anežky Malé, Kosmická, Kupeckého, Arkalycká, Praha 4 – Háje
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby Multikina Galaxie – realizace: 1998

 • Skládka TKO Chotusice, obec Chotusice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 1998

 • Těšnovský tunel, nábř. Ludvíka Svobody, Praha 1 – Nové Město
  Účelová mapa – stávající stav silničního povrchu – realizace: 1998

 • Skládka inertních odpadů Veleň, obec Veleň, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky IO – realizace: 1998

 • Skládka TKO Letňany, Praha 9 – Letňany
  Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – realizace: 1998

 • Podniková skládka Sulkov fa. Škoda Plzeň, sanace skládky NO, obec Sulkov, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO – realizace: 1997 – 2001

 • Podniková skládka fa. Gesta Rynoltice, obec Grabštejn, Liberecký kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO – realizace: 1997, 1999, 2000

 • Tovární areál fa. Škoda Plzeň – hlavní závod, sanace starých ekolog. zátěží , Plzeň, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1997 – 1999

 • Skládka fa. Škoda Ejpovice – sanace starých ekologických zátěží, obec Ejpovice, Plzeňský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1997 – 1998

 • Technická mapa obce Chlustina, obec Chlustina, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 1997 – 1998

 • Technická mapa obce Praskolesy, obec Praskolesy, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 1997 – 1998

 • Technická mapa obce Otmíče, obec Otmíče, Středočeský kraj
  Technická mapa města – veřejné prostory – uliční čáry – realizace: 1997 – 1998

 • Kalové skládky fa.Chemopetrol Litvínov, sanace starých ekolog. zátěží, Růžodol, Ústecký kraj
  Účelové mapy – projekt sanace skládky NO – realizace: 1997 – 1998

 • Skládka TKO Kruhovka, město Lysá nad Labem, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 1997 – 1998

 • Skládka TKO Kamenice, obec Kamenice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace TKO – realizace: 1997

 • Obytná zóna Na Kruci, ul. Na Kruci, Coriových, Nobelova, Suttnerové, Praha 6 – Vokovice
  Účelová mapa – projekt obytné zóny – realizace: 1997

 • Skládka nebezpečných odpadů fa. Rynoltice, obec Grabštejn - Chotyně, Liberecký kraj
  Účelová mapa – projekt sanace skládky NO – realizace: 1997

 • Rodinné domy U Hvězdárny, ul. U Hvězdárny, město Slaný, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 1997

 • Skládka TKO Časy u Sezemic, obec Časy, Pardubický kraj
  Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – realizace: 1997

 • Tovární areál fa. Tonaso Nestěmice – sanace starých ekolog. zátěží, Neštěmice, Ústecký kraj
  Účelová mapa – projekt sanace SEZ – realizace: 1997

 • Tovární areál fa. Kovohutě Příbram – sanace starých ekolog. zátěží, Příbram, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1996 – 2000

 • Tovární areál fa. WOODFACE, ul. Liliová, obec Přezletice, Středočeský kraj
  Základní plán závodu před a po rekonstrukci areálu – realizace: 1996, 1998

 • Obalovna Bernartice – sanace starých ekologických zátěží, Bernartice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO – realizace: 1996 – 1997

 • Skládka TKO Strážnice, obec Vysoká – Strážnice, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt provedení sanace TKO – realizace: 1996

 • Tovární areál fa. Ferona Děčín – sanace starých ekologických zátěží, Děčín, Ústecký kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1996

 • Rodinné domy Jinočany, obec Jinočany, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby areálu RD – realizace: 1996

 • Projekt využitelnosti území, ul. Poděbradská, Slévačská, Krylovecká, Praha 9 – Hloubětín
  Účelová mapa – projekt využitelnosti území – realizace: 1996

 • Obytný soubor Práčská, ul. Práčská, U Zahradního Města, Praha 10 – Záběhlice
  Účelová mapa – projekt OS – realizace: 1996

 • Tovární areál fa. Knauf Praha, ul. Mladoboleslavská, Praha 9 – Kbely
  Základní mapa závodu – realizace: 1995, 1999

 • Kalová pole spol. Šroubárna Libčice, město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1995 – 1997, 1999

 • Tovární areál fa. Šroubárna Libčice, město Libčice nad Vltavou, Středočeský kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace SEZ – realizace: 1995 – 1997, 1999

 • Skládka TKO Chýnice, obec Chýnice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – I. – III. etapa – realizace: 1995 – 1996, 1999

 • Skládka nebezpečných odpadů Lukavec fa.Lovochemie Lovosice – sanace, Lukavec, Ústecký kraj
  Účelové mapy – projekt a skutečné provedení sanace skládky NO – realizace: 1995 – 1997

 • Průmyslová zóna Domeco, ul. Vídeňská, obec Vestec, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt průmyslové zóny – realizace: 1995

 • Areál bývalého statku Hostavice, ul. Pilská, Praha 14 – Hostavice
  Účelová mapa – projekt rekonstrukce a dostavby areálu – realizace: 1995

 • Skládka TKO Hořovice, město Hořovice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – realizace: 1995

 • Skládka TKO Zeleneč, obec Zeleneč, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt provedení sanace TKO – realizace: 1995

 • Průmyslová zóna Prior, ul. U Prioru, Praha 6 – Ruzyně
  Účelová mapa – projekt výstavby průmyslové zóny – realizace: 1995

 • Tovární areál bývalého mlýna Trhové Dušníky, obec Trhové Dušníky, Středočeský kraj
  Základní plán areálu – realizace: 1994

 • Městský park, ul. Sokolovská, Kovánecká, U Školičky. Čihánecka, Na Břehu, Praha 8 – Libeň
  Účelová mapa – projekt nového využití území – realizace: 1993

 • Skládka TKO Zdice, město Zdice, Středočeský kraj
  Účelová mapa – projekt výstavby TKO – realizace: 1993

 • Usedlost Vavruška – ul. Pod Havránkou č. p. 240/21, Praha 7 – Troja
  Základní plán areálu – realizace: 1993

 • Tovární areál fa. Papírny Benešov, město Benešov, Středočeský kraj
  Základní plán areálu – realizace: 1992

 • Tovární areál fa. Papírny Neveklov, město Neveklov, Středočeský kraj
  Základní plán areálu – realizace: 1992

 • Tovární areál fa. Papírny Vrané nad Vltavou, obec Vrané nad Vltavou, Středočeský kraj
  Základní plán areálu – realizace: 1991


Zpracování podkladů pro geologický informační systém.