Objednejte si geodetické práce:

+420 220 517 838

geodeti Praha

Sledování deformací a posunů objektů

 • vyhotovení projektu, stabilizace a osazení sledovacích a sledovaných bodů, zaměření základní (nulté) etapy sledování, výpočet souřadnic a výšek všech bodů systému vyrovnáním
 • opakovaná zaměření systému sledovaných bodů v četnosti dle pokynů odběratele, výpočet souřadnic a výšek bodů systému, určení polohových a výškových změn

Výsledkem geodetických prací tohoto typu jsou:

 • zpráva o realizaci sledovacího systému s přílohami (přehledky, seznamy souřadnic a výšek sledovacích a sledovaných bodů, rozbory předpokládané přesnosti určení polohových a výškových změn)
 • zprávy o opakovaných zaměřeních bodů sledovacího systému s přílohami (přehledky, tabulky určených polohových a výškových změn s komentářem, rozbory přesnosti, určení kritérií pro identifikaci nestabilních bodů systému, grafy vývoje výšek sledovaných bodů)

Seznam vybraných významných zakázek dle historie:

 • Praha – Vltava – nábřežní a podbřežní zdi řeky Vltavy ve správě TSK, Hlavní město Praha
  Bezpečnostní periodické sledování stability nábřežních konstrukcí – realizace: 1993 – dosud

 • Nový Kostel – seismicky nestabilní území, okolí obce No­vý Kostel, Karlovarský kraj
  Výzkumné periodické sledování stability území – grant GÚ AV ČR – realizace: 1994 – dosud

 • Praha – Letenský tunel, Hlavní město Praha
  Bezpečnostní periodické sledování stability tunelového tělesa – realizace: 1995 – dosud

 • Praha – Žižkovský tunel, Hlavní město Praha
  Bezpečnostní periodické sledování stability tunelového tělesa – realizace: 1995 – dosud

 • Hodějovice – Odkaliště teplárny České Budějovice, obec Staré Hodějovice, Jihočeský kraj
  Bezpečnostní periodické sledování stability hrází odkaliště – realizace: 1995 – dosud

 • Praha – Podbřežní zdi malých říčních toků ve správě TSK, Hlavní město Praha
  Bezpečnostní periodické sledování stability pobřežních konstrukcí – realizace: 2000 – dosud

 • Tovární areál Švábky, ul. Švábky, Praha 8 – Libeň
  Periodické sledování stability továrního komínu – realizace: 2002 – 2003, 2009 – dosud

 • Retenční nádrž Sedlčany, město Sedlčany, Středočeský kraj
  Periodické sledování stability hráze nádrže – realizace: 2007 – dosud

 • Skládka TKO Lověšice – Papírny Větřní, obec Lověšice, Jihočeský kraj
  Bezpečnostní periodické sledování stability svahů skládkového tělesa – realizace: 2007 – dosud

 • Kostel Panny Marie Vítězné, ul. Karmelická, Praha 1 – Malá Strana
  Periodické sledování stability krovové konstrukce hlavní lodi kostela – realizace: 2008 – dosud

 • Areál fa. Schwarzmüller Žebrák, město Žebrák, Středočeský kraj
  Periodické sledování stability staticky narušené konstr. výrobní haly – realizace: 2008 – dosud

 • Kostel Panny Marie Vítězné, ul. Karmelická, Praha 1 – Malá Strana Sledování stability farní budovy během odstranění kleneb. konstrukcí – realizace: 2011 – 2012

 • Palác Křižík II., ul. Radlická, Praha 5 – Smíchov
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2010 – 2011

 • Depozitář NPÚ Kutná Hora, ul. Potoční, město Kutná Hora – Hlouška, Středočeský kraj
  Sledování stability objektu „Sýpky“ v rámci přestavby na depozitář NPÚ – realizace: 2009 – 2011

 • Obchodně administrativní centrum, ul. Na Příkopě, Praha 1 – Nové Město
  Sledování stability zachované uliční fasádní zdi během výstavby zájm. objektu – realizace: 2011

 • Bytový dům Steinerova, ul. Steinerova, Praha 11 – Háje
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2010

 • Obchodní dům Van Graf, Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2008 – 2009

 • Praha – Karlův most – stabilita konstrukce mostu, Praha 1 – Staré Město, Malá Strana
  Periodické sledování stability mostní konstrukce před započetím opravy – realizace: 2005 – 2007

 • Růžodolská výsypka, bývalá obec Růžodol, město Litvínov, Ústecký kraj
  Periodické sledování stability svahů výsypky – realizace: 1995 – 2007

 • Bytový dům Lovčenská, ul. Lovčenská, Praha 5 – Košíře
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2006

 • Hotel Metropol, ul. Národní třída, Praha 1 – Staré Město
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2005

 • Obytný soubor Nepomucká, ul. Nepomucká, Praha 5 – Košíře
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2005

 • Bytový dům Klobočnická, ul. Kloboučnická a Bartoškova, Praha 4 – Nusle
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2002 – 2003

 • Tovární areál Lihovar Kralupy n/Vltavou, ul. Nádražní, město Kralupy n/Vltavou, Středočeský kraj
  Sledování stability továrního komínu a melasových nádrží po povodni – realizace: 2002

 • OAC Bredovský dvůr – úprava novostavby, ul. Olivová, Praha 1 – Nové Město
  Sledování deformace monolit. konstrukce během odstranění částí nosných stěn – realizace: 2001

 • Rekonstrukce a dostavba domu č. p. 517/16, Břetislavova, ul. Břetislavova, Praha 1 – Malá Strana
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 2001

 • Office Park Nové Butovice – věžový objekt „D“, ul. Bucharova č. p. 1314/8, Praha 5 – Stodůlky
  Periodické sledování řízeného klesání stavby vlivem zatížení objektu – realizace: 2001

 • Multikino Cinema City Galaxie, ul. Arkalycká, Praha 4 – Háje
  Sledování deformace objektu během výstavby propojovacího tunelu – realizace : 2000

 • Rekonstrukce domu Václavské náměstí č. p. 1306/55, Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
  Sledování stability okolních budov během rekonstr. zájmového objektu – realizace: 1998 – 1999

 • Škoda Ejpovice – skládka, obec Ejpovice, Plzeňský kraj
  Sledování deformace sesuvu reliéfu terénu po sanaci skládky – realizace: 1998 – 1999

 • Kolín – ražená hlavní odběrná kanalizační štola, město Kolín, Středočeský kraj
  Periodické sledování stability objektů ohrožených ražbou kan. štoly – realizace: 1996 – 1998

 • Hotel Crystal Palace Hotel, ul. Malá Štěpánská č. p. 1399/17, Praha 1 – Nové Město
  Sledování stability okolních budov během výstavby zájmového objektu – realizace: 1994 – 1997

 • Votice – železniční trať ČD Votice – Heřmaničky, Středočeský kraj
  Sledování deformace železničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí –realizace: 1997

 • Neratovice – kalové pole fa. Spolana Neratovice, měst Neratovice, Středočeský kraj
  Sledování deformace pokusného modelu terénu během řízených zkoušek – realizace: 1997

 • Jirkov – železniční trať ČD Třebušice – Chomutov, město Jirkov, Ústecký kraj
  Sledování deformace železničního náspu vlivem ražby tunelu – realizace: 1996

 • Dálnice D1 – Soutice, obec Soutice, Středočeský kraj
  Sledování deformace dálničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí – realizace: 1996

 • Příbram – Bytíz – areál šachy č.10, obec Bytíz, Středočeský kraj
  Sledování stability hornickým způsobem poddolovaného území – realizace : 1993 – 1995

 • Dálnice D1 – Říčany, obec Jažlovice, Středočeský kraj
  Sledování deformace dálničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí – realizace: 1994

 • Most – pilíř, povrchový důl Ležáky, město Most, Ústecký kraj
  Sledování stability ochranného pilíře vrchu Hněvín a koryta řeky Bílina – realizace: 1991 – 1994

 • Podvlčí – odkaliště, Elektrárna a teplárna Mělník, obec Podvlčí, Středočeský kraj
  Sledování stability objektů obce ohrožených provozem odkaliště – realizace: 1993 – 1994

 • Klášter Křižovníků z červenou hvězdou, Platnéřská 2. Praha 1 – Staré Město
  Bezpečnostní periodické sledování stability klášterních budov – realizace: 1993 – 1994

 • Nelahozeves – železniční trať ČD Nová Ves – Nelahozeves, obec Nelahozeves, Středočeský kraj
  Sledování deformace železničního tělesa vlivem průtlaku plynového potrubí –realizace : 1993

Nabízíme služby v oblasti katastru nemovitostí.